Карта на сайта

Обособена зона на 300 дка площ с масивни постройки от 30 хил. кв. метра застроена площ и 60 хил. кв. м.  разгърната застроена площ.

Отдаване под наем
на 30 хил. кв. метра закрити складови площи и на 150 хил. кв. метра открити складови площи за търговски и промишлени цели.

Съпътстващи дейности
ремонтни услуги, пакетиране и опаковка, активно усъвършенстване на стоки и др.

Продажба
(отдаване под наем) на част от площите за изграждане на промишлени предприятия.

ДИП  е инфраструктурно обезпечен с връзка с републиканската пътна мрежа и с националната ЖП мрежа