Карта на сайта
  • Синергичен ефект от дейността на пристанището, свободната зона, фериботния терминал и шипинговата компания
  • Силистра е единственото пристанище в българския участък на река Дунав, което към момента има естествена дълбочина за обслужване на речно-морски кораби
  • Силистра е най-близката географска точка на България до Украйна, Молдова и Русия и това предполага успех при стартиране на нова РО-РО дестинация  Силистра-Рени за транспортиране на камиони и леки автомобили между съседните страни (основно Турция, Гърция и Македония) към горепосочените бивши страни от СССР
  • Силистра е най-близката българска точка по р. Дунав до Констанца - най-голямият мултимодален хъб на Черно море
  • ДИП притежава шипингова компания  "Източно речно параходство" ЕООД със собствен флот
  • Значителните площи на пристанището и зоната дават  възможност за развитие на специализирани терминали и складово-производствени зони