Карта на сайта

РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Дунавски индустриален парк е разположен на територия от около 400 дка и 900м. фронт на българския бряг на река Дунав – в Индустриалната зона на град Силистра.

ЦЕЛ
Реализацията на конкурентен логистичен продукт и комплексно логистично обслужване на клиентите.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Дунавски индустриален парк условно е разделен на 3 функционално и териториално обособени зони